IngredientsPes
SAP
(KOH)
GreixosFórmulaÀlcaliinfoEsborrar
Suma
Opcions del lleixiuPesFórmulainfo
TOTAL

Mescla d'àlcalis

Sobregreixat

Concentració


 Reescalar

Pronòstics de la mescla:


Notes:


Publicitat: